O mně

Jsem spokojená taková jaká jsem, žena, maminka a partnerka. Pohyb mě doprovází celý život a pilates cvičím již 15let. Začala jsem ho cvičit, protože mě bolely záda, pravidelně 2x týdně a během rodičovské dovolené jsem zjistila, že se mám ve svém profesním životě vydat nejen jako psychoterapeut a kouč, kdy pomáhám lidem, ale i cvičením pilates. Pochopila jsem, že naše psychické vnitřní rozpoložení velmi úzce souvisí s naším fyzickým tělem a je třeba, abychom se dobře cítili na těle i na duši. Poznala jsem sama na sobě, jak úzce souvisí psychika a pohodové nitro s rozpohybovaným, protaženým a uvolněným tělem. A jak moje uvolněná a pružná páteř souvisí s životadárným tokem energie. Pochopila jsem, že k tomu abych se cítila dobře, potřebuji nejen poznat samu sebe, uvědomit si, že mohu a umím změnit svůj život, pochopit své postoje k různým životním situacím a mít napřímené a pohyblivé tělo. A tak jsem začala hledat cestu, jak se k psychoterapiím a koučinku naučím zdravému a správnému cvičení. K tomu mě přivedlo právě pilates, protože pilates právě spojuje tělo a mysl, pilates není smysl života, ale právě prostředek pro život. Pilates je totiž učení se pohybu, je to napřimovací mechanismus, u kterého objevíme úspěch postupnou prací nikoliv hned, právě tak jako u psychoterapie nebo koučinku. Své studium jsem úspěšně zakončila státní zkouškou z Pilates v IQ Pohyb Akademii. Stále si v IQ Pohyb Akademii rozšiřuji své znalosti a odbornost a nepřestává mě fascinovat jak je naše tělo dokonalý nástroj a na jakých jednoduchých principech pracuje. Chci vám předávat získané znalosti mobility, protože zdravý pohyb se musíme naučit od základu, jinak se nikdy nezlepšíme. Nabízím Vám cestu jak můžete vnímat své tělo a mysl, jak s tělem správně a šetrně cvičit. Aby Vás nic nebolelo a cítili jste se ve svém těle i mysli spokojeni. Jak pravil sám pan Pilates:

"Po 10ti lekcích se budete cítit lépe,

po 20ti lekcích budete lépe vypadat a

po 30ti lekcích budete mít nové tělo."

Tak pojďme se spolu napřímit a rozbít naše pohybové i myšlenkové stereotypy!